Ciències de la informació

Anuario ThinkEPI

ThinkEPI està format per professionals i acadèmics de la biblioteconomia i la documentació, amb experiència i reconegut prestigi, que amb una certa periodicitat publiquen a través de la llista de distribució de correu electrònic IweTEl, d'este web i d'altres mitjans de difusió, notes amb microestats de l'art, reflexions sobre temes professionals d'actualitat, perspectives ja consolidades davant de nous productes, opinions, observacions,...

El profesional de la información

EPI és una revista sobre comunicació, informació, indicadors, biblioteques i tecnologies de la informació. Està inclosa en índexs internacionals com els JCR, i SJR, ocupant les primeres posicions entre les revistes espanyoles en aquesta àrea

Ítem

Item és la publicació professional del COBDC i recull treballs originals que expressen experiències, bones pràctiques i treballs de recerca relacionats amb tasques, equipaments i serveis d'informació i documentació. El seu àmbit temàtic és la teoria i la pràctica de les disciplines vinculades als treballs d'obtenció, anàlisi i de difusió de la informació enregistrada en documents de qualsevol suport, i en qualsevol àmbit del...

Revista española de documentación científica

La REDC publica articles originals d'investigació experimental o teòrica, prèviament subjectes a un procés de selecció i avaluació per par e s, especialment en mesurament de producció científica, indicadors de Ciència i Tecnologia, Bibliometría, I nternet, pàgines web, avaluació de revistes i bases de dades científiques, biblioteques i arxius i tractament, anàlisi i gestió de la informació   ...

Revista general de información y documentación

La Revista General de Información y Documentación , fundada en 1991, està editada per la Facultat de Ciències de la Documentació de la Universitat Complutense de Madrid. Té periodicitat semestral i en ella es publiquen les investigacions relacionades amb les Ciències de la Documentació en la seua més àmplia accepció (Arxius, Biblioteques, Gestió de la Documentació, Patrimoni Bibliogràfic, Mitjans de...