Consulta Pública Prèvia

Consulta Pública Prèvia-Processos tancats

Iniciativa per a l'aprovació del Decret pel qual es regulen les competències de la Generalitat en matèria de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional

  Data de publicació: 26 de juny de 2020 El termini per a la presentació d'aportacions finalitzarà el dia 17 de juliol de 2020 ...

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 21/2018, DE 16 D'OCTUBRE, DE LA GENERALITAT, DE MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, A INCORPORAR EN L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES FISCALS, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA I D’ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT...

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 21/2018, DE 16 D'OCTUBRE, DE LA GENERALITAT, DE MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, A INCORPORAR EN L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES...

Projecte de modificació de la Llei 10/2009 , de la Generalitat, de Creació del Comitè Valencià per als afers europeus.

  D'acord amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les...

Avantprojecte de Llei per la qual es regula el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

D'acord amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions...

Mostrant 1 - 5 de 14 resultats
Articles per pàgina 5
de 3