Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

« Ves enrere

LES MESURES DE LA UNIÓ EUROPEA CONTRA EL COVID-19

Relacions amb la UE i l'Estat

LES MESURES DE LA UNIÓ EUROPEA CONTRA EL COVID-19

Des que es va alertar de l'avanç de l'COVID-19 en el continent, la Unió Europea treballa per combatre'l. Per a això, s'han pres i es continuen prenent mesures que reforcen els països i ajuden a combatre la pandèmia.

ECONOMIA

Adopció de el marc temporal d'ajudes estatals dels Estats membre

La Comissió Europea ha creat un marc temporal (fins a desembre de l'any 2020) en el qual els països podran ajudar a les seues empreses i mantenir i reforçar el sistema financer.

Posada en marxa la Iniciativa d'Inversió en Resposta a Coronavirus (CRII)

Amb esta Iniciativa d'Inversió en Resposta a l'Coronavirus, es pretén mobilitzar la política de cohesió per respondre de manera flexible a les necessitats emergents en els sectors més exposats, com l'atenció mèdica, les PIME i els mercats laborals, i ajudar els territoris més afectats en els Estats membres.

SANITAT

Creació de la primera reserva d'emergència d'equips mèdics

La Comissió ha decidit crear una reserva de rescEU que compte amb material sanitari com respiradors i màscares de protecció. Esta mesura és una resposta a la saturació que estan vivint els sistemes de salut nacionals pel brot de l'Coronavirus.

La reserva s'establirà en un o dos països i serà finançada en un 90% per la Unió Europea, amb 50 milions d'euros en principi. Serà la Comissió qui gestione la distribució d'este material.

Equip europeu d'experts per reforçar la resposta mèdica

Un equip d'experts científics, compost per epidemiòlegs i viròlegs, de tots els països s'ha reunit per estudiar el problema i coordinar una resposta més eficaç contra el virus.

Pla per garantir el subministrament d'equips de protecció individual

La Comissió ha posat en marxa les mesures necessàries per garantir que Europa compté amb material necessari. Per això, totes les exportacions de material útil fora del mercat únic han de ser autoritzades prèviament. Esta norma només és una part del pla, que consistix a augmentar la producció d'equip, mantenir la disponibilitat d'este i fomentar l'accessibilitat a ell.

REPATRIACIONS

Repatriació d'europeus des de fora de la UE

La UE continua treballant les 24 hores per donar suport al retorn dels ciutadans de la UE a l'estranger. Tots els costos dels vols tindran una contribució de fins al 75% de la Comissió Europea.

DRETS DELS PASSATGERS

Orientació sobre els drets dels passatgers de la UE

Davant les actuacions de diversos països respecte a la mobilitat, la Comissió ha posat en coneixement dels Estats unes orientacions que ajuden els ciutadans, a la indústria i a les autoritats nacionals. Per exemple, si els viatgers han de fer front a la cancel·lació d'un viatge, han de triar entre el reemborsament o un viatge posterior alternatiu.

FRONTERES

Mesures frontereres de protecció

La Comissió ha orientat als Estats sobre quines han de ser les actuacions respecte a les fronteres per garantir la salut pública. Estes accions han de garantir tant la protecció dels ciutadans com el manteniment del mercat interior.

INVESTIGACIÓ

Finançament de projectes

Diversos projectes finançats per la Unió Europea estan contribuint actualment a les activitats de preparació i resposta:

  • S'han destinat 80 milions d'euros a CureVac, un biofarmacèutica alemanya que està desenvolupant la vacuna, per produir milions de dosis a baix cost.
  • Com a part de el programa Horitzó 2020, s'han seleccionat 17 projectes amb 47,5 milions d'euros de finançament per al desenvolupament de vacunes, nous tractaments, proves de diagnòstic, proves mèdiques i sistemes de prevenció.