Nota de prensa

El Consell estableix mesures urgents per a impulsar obres i infraestructures sanitàries i sociosanitàries necessàries per a fer front a la COVID-19

26/02/2021

- Es declaren d'interés general les activitats, les obres i les infraestructures sanitàries, de tractament de residus sanitaris i de serveis socials


El Consell ha aprovat el decret llei mitjançant el qual s'estableixen mesures urgents per a impulsar l'execució d'obres i infraestructures necessàries per a poder fer front a les necessitats que ha creat la pandèmia de COVID-19.

En concret, es declaren d'interés general totes les activitats, les obres i les infraestructures sanitàries, de tractament de residus sanitaris i de serveis socials de titularitat de la Generalitat o del sector públic d'aquesta entitat.

En particular, es declaren d'interés general les relatives a hospitals, centres sanitaris integrats, centres de salut, consultoris d'Atenció Primària, centres d'especialitats, centres de transfusió, unitats de salut mental, instituts de medicina legal i instal·lacions de recollida, transport, transferència i tractament de residus sanitaris, pròpies o contractades.

Així mateix, també es declaren particularment d'interés general les activitats, les obres i les infraestructures sanitàries referents a residències, habitatges i centres de caràcter diürn, nocturn i ambulatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

El text legal argumenta que "l'excepcional gravetat i profunditat" de la crisi sanitària que està travessant la Comunitat Valenciana, igual que la resta d'autonomies i països de l'entorn, "exigeix que es remoga amb tota la urgència possible qualsevol obstacle que puga entorpir la posada en marxa i el desenvolupament de les mesures de recuperació i, especialment, dels projectes d'infraestructures en l'àmbit sanitari, de tractament de residus sanitaris i de serveis socials".

En aquest sentit, es considera que concorren les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que faculten el Consell a aprovar aquest decret llei.