Nota de prensa

El Consell autoritza un conveni per a cedir a la CVMC l'explotació del conjunt documental de l'arxiu audiovisual de l'extinta RTVV

26/02/2021

- La Corporació de Mitjans de Comunicació destina els fons a la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat


El Consell ha autoritzat un conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) per a la cessió a aquesta entitat pública de l'explotació del conjunt documental de l'arxiu audiovisual de l'extinta Radiotelevisió Valenciana (RTVV) SA.

El conveni, que serà subscrit per Presidència de la Generalitat, permetrà a la CVMC l'ús propi, la difusió i l'explotació d'aquests fons documentals.

En virtut d'aquest acord, la Generalitat es reserva el dret d'ús dels fons cedits en l'àmbit dels fins propis, mentre que la CVMC els destinarà a la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat.

A més, la difusió i l'explotació es farà en les mateixes condicions que les aplicades per als fons de la CVMC i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC).

D'altra banda, la cessió es du a terme de manera gratuïta i la CVMC farà ús dels fons amb caràcter immediat i al llarg del temps de la cessió.

Així mateix, el conveni tindrà una duració de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga que no podrà tindre una duració superior a quatre anys.

A fi de realitzar el seguiment de les actuacions, es constituirà una comissió mixta de coordinació, que estarà integrada, per part de la Generalitat, per la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Prospectiva i Comunicació, que ocuparà la presidència, i per una persona que preste els seus serveis en la Presidència de la Generalitat. Per part de la CVMC, estarà formada per la persona titular de la presidència de la corporació i per una persona que hi preste els seus serveis.

La Secretaria Autonòmica de Prospectiva i Comunicació exerceix les funcions en matèria de política informativa, comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació social.

La Llei 10/2018, de la Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, determina que l'òrgan competent en matèria audiovisual, fins que es pose en funcionament el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, serà la Secretaria Autonòmica de Comunicació.

Així mateix, en la Llei 1/2006, de la Generalitat, del sector audiovisual es disposa la creació de l'arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana per a coordinar els arxius i els fons audiovisuals de la Generalitat i les seues institucions, en especial els arxius de l'Institut Valencià de Cultura i els de la Radiotelevisió Valenciana SA.

Encara que no s'ha constituït el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, es considera necessari cedir, per mitjà d'aquest conveni, l'explotació del conjunt documental de l'arxiu audiovisual de l'extinta RTVV SA a qui l'usa amb caràcter primordial per al seu ús propi i, a més, permetre que en faça l'explotació, a fi de satisfer les necessitats socials i els objectius que estableix la legislació en matèria audiovisual.