Nota de prensa

Turisme Comunitat Valenciana aprova el Pla d'inspecció de Turisme 2021 amb el gran objectiu de lluitar contra l'intrusisme

23/02/2021
Turisme Comunitat Valenciana aprova el Pla d"inspecció de Turisme 2021 amb el gran objectiu de lluitar contra l"intrusisme

- El director general de Turisme recalca que aquest nou pla d'inspecció s'ha dissenyat amb les peticions del sector turístic
- Herick Campos assenyala que el nou decret de l'allotjament turístic "propiciarà la depuració del registre actual d'habitatges turístics"Turisme Comunitat Valenciana ha aprovat el nou Pla d'inspecció de Turisme 2021 amb el gran objectiu de lluitar contra l'intrusisme en totes les tipologies de l'activitat turística.

Així ho ha anunciat el director general de Turisme, Herick Campos, que ha recalcat que el Pla d'inspecció de Turisme 2021 s'ha dissenyat tenint en compte les peticions del sector turístic.

Així, ha destacat que "el pla per a enguany s'adapta a la difícil situació per la qual està passant el sector turístic, per això hem tingut molt en compte les sol·licituds que ens ha fet el sector demanant que insistim de manera especial en l'intrusisme en totes les tipologies d'activitat turística que estan regulades per la Llei de turisme, oci i hospitalitat".

En aquest sentit, Campos ha assenyalat que "es tracta de reforçar la inspecció en les diverses tipologies turístiques i comprovar que estan donades d'alta en el Registre i que, a més, compleixen els requisits", alhora que ha insistit en "la importància de la inspecció que realitzen els serveis territorials de Turisme per a garantir una oferta turística de qualitat, sostenible i hospitalària a la Comunitat Valenciana".

El director general de Turisme ha explicat que "enguany redoblarem l'esforç en la inspecció de l'intrusisme en els habitatges d'ús turístic, però també en guies turístics i en el turisme actiu, perquè així ens ho ha demanat el sector".

Campos ha assenyalat que "també desenvoluparem accions informatives per a detectar les possibles incidències". En aquesta línia, ha recalcat que "el Pla d'inspecció de Turisme 2021 no té un objectiu sancionador, i menys ara per la situació provocada per la COVID-19".

Per això, ha explicat que "sempre tractem de dur a terme una tasca de conscienciació, busquem el contacte directe amb les empreses perquè aquelles incidències que puguen ser considerades motiu d'expedient es puguen corregir i resoldre sense necessitat d'arribar a obrir un expedient que acabe en sanció".

Actualització del Registre d'habitatges turístics

El director general de Turisme també s'ha referit a l'actualització i la depuració del Registre d'habitatges turístics que propicia el nou decret de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana.

Herick Campos ha assenyalat que "el nostre registre d'habitatges turístics compta en l'actualitat amb més de 80.000 habitatges, prop de 50.000 dels quals no s'arriben a comercialitzar, amb la qual cosa compta amb un volum d'habitatges que no es corresponen amb l'oferta real actual".

"Per això ?ha recalcat el director general? el nou decret introdueix una disposició perquè, en el termini d'un any, aquells que no tenen comunicat el número cadastral el comuniquen, i això ens permetrà depurar el Registre perquè es corresponga amb l'oferta real d'habitatge turístic".

Finalment, Campos ha destacat el "gran esforç que està fent el sector de l'habitatge turístic reglat, que suposa un pes específic dins de l'oferta d'allotjament de la Comunitat Valenciana", alhora que ha recalcat que "és el mateix sector el que ens demana que actuem en aquesta línia durant 2021".

Arxius relacionats