Nota de prensa

El Consell modifica el decret que regula el Fons de Cooperació Municipal contra el Despoblament per a ampliar el nombre de municipis beneficiaris

19/02/2021

- Es proposa que es puguen beneficiar tots els municipis amb població inferior a 300 habitants, en comptes dels 120 habitants actuals
- S'hi introdueix el criteri de població com a element central per a la distribució de les ajudesEl Consell ha declarat la urgència en la tramitació de la modificació del Decret 182/2018, mitjançant el qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana, a fi d'ampliar el nombre de municipis que es podran beneficiar del fons.

En concret, es proposa que puguen ser beneficiaris tots els municipis amb població inferior a 300 habitants, de manera que s'amplia el nombre d'entitats locals que podran optar a les ajudes, ja que fins ara només poden optar aquells que tinguen menys de 120 habitants.

A més, s'hi introdueix el criteri de població com a element central en les regles per a la distribució del fons, per la qual cosa es modifiquen les quanties mínimes i màximes que poden obtindre les entitats beneficiàries.

Igualment, s'establirà un criteri de garantia de percepció perquè els municipis, encara que no complisquen tots els requisits, tinguen garantida la percepció d'ajudes almenys durant l'any següent.

Com que el Fons s'ha de distribuir entre els municipis beneficiaris abans del mes de juny de 2021, i l'interés que hi ha perquè aquest projecte de decret solucione qüestions d'importància rellevant, es considera necessària la tramitació urgent de la modificació del Decret 182/2018, del Consell, a fi que els municipis en situació de risc de despoblament es puguen acollir a aquesta línia específica de finançament com més prompte millor.

Cal recordar que l'objectiu del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana és facilitar la suficiència financera dels municipis per a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania.

Per això, i davant de l'experiència adquirida durant els dos anys que en fa de l'aplicació i tenint en compte les limitacions pressupostàries, esdevé necessari modificar alguns criteris per a la distribució dels recursos que proporciona la línia específica, d'acord amb els principis que planteja aquest decret, l'Estatut d'Autonomia i la Constitució.